Gheorghe Apostol, rumensk politiker. Utdannet ved jernbanens yrkesskole i Galaţi, jernbanearbeider fra 1931. Markerte seg tidlig som fagforenings- og streikeleder. Medlem av det rumenske kommunistpartiet fra 1934. Partiet var på den tiden illegalt. På grunn av sitt kommunistiske engasjement satt Apostol i fengsel 1937-1941 og i konsentrasjonsleir 1941-1944. Han var en lojal medarbeider til partilederen Gheorghe Gheorghiu-Dej , som også hadde bakgrunn som jernbanearbeider. Da Gheorghiu-Dej døde i 1965, var Apostol en av de fremste kandidatene til å etterfølge ham. I stedet ble Nicolae Ceauşescu valgt, bl.a. etter påtrykk fra statsminister Ion Gheorghe Maurer . Apostol var medlem av politbyrået i kommunistpartiet 1948-1969 (fra 1965 eksekutivkomitéen), medlem av nasjonalforsamlingen 1948-1975, landbruksminister 1953-1954, førstesekretær i kommunistpartiet 1954-1955. Han var et bindeledd mellom partiet og den partikontrollerte fagbevegelsen, som han stod som leder av fra 1945 til 1969. Da Ceauşescu fikk befestet sitt grep som partileder, ble Apostol fjernet fra sine verv i partiledelsen i 1969. I perioden 1977-1988 var han ambassadør i flere land i Latin-Amerika. Han var en av underskriverne på et åpent brev der seks partiveteraner i mars 1989 angrep Ceauşescus politikk. Brevet ble kjent for rumenerne gjennom vestlige kortbølgesendinger rettet mot Romania. Apostol ble deretter satt i husarrest til Ceauşescu ble styrtet i desember 1989. I det etter-kommunistiske Romania var han ikke politisk aktiv. I 2011 ble hans bok "Jeg og Gheorghiu-Dej" utgitt posthumt.