Basarab, fyrsteslekt i det nåværende Romania. Hersket i Valakia fra 1300-tallet til 1658, da mannslinjen døde ut. Via kvinneledd gikk navnet i arv til huset Brancoveanu, som fikk ungarsk grevetittel 1688 og riksfyrstetittelen Bassarab 1695; den fyrstelige gren døde ut 1833.