Hospodar, gammel tittel for fyrstene av Moldova og Valakia, først i bruk fra 1400-tallet og egentlig importert fra Russland (gospodar). Etter at tyrkerne overtok makten i Moldova og Valakia ble hospodarene rekruttert blant greske fanarioter fra Istanbul. Disse var helt prisgitt sultanens nåde eller unåde, og ble ofte avsatt eller henrettet. Blant hospodarenes etterkommere finnes mange rumenske slekter som fører fyrstetittel, bl.a. Ypsilanti. Rumenerne selv brukte uttrykket domnitor (av lat. dominus, 'herre'). De tyrkisk-utnevnte hospodarene i Donaufyrstedømmene 1711–1821 hadde også tittelen caimacam, stattholder.