Ion C. Brătianu, rumensk politiker. En av lederne av revolusjonen 1848 i Bucureşti, flyktet derpå til Paris og arbeidet der for selvstyre for og sammenslutning mellom fyrstedømmene Moldova og Valakia. Da dette var oppnådd 1859, grunnla han sammen med broren Dumitru det liberale parti og var statsminister 1876–1888, unntatt en kort periode 1881. Proklamerte 1877 Romanias fulle selvstendighet og oppnådde 1881 at landet ble kongerike. Uavhengigheten ble oppnådd ved russisk hjelp, men senere motsetningsforhold til Aleksander 3 gjorde at han knyttet landet nærmere til Tyskland og Østerrike-Ungarn. Han moderniserte det rumenske samfunn, bl.a. ved å utvide valgretten og fremme jernbanebyggingen, men var også hensynsløs og selvrådig. En korrupsjonsskandale førte 1888 til at han ble styrtet av en russiskvennlig koalisjon ledet av broren Dumitru.