Freden mellom Russland og Tyrkia (det osmanske riket) 28. mai 1812, da Tyrkia avstod Bessarabia, som utgjorde den østlige delen av fyrstedømmet Moldova (da en tyrkisk vasallstat), til Russland.