Bucureşti-freden er freden etter den annen balkankrig, 10. aug. 1913. Makedonia, som før den første balkankrig (1912–1913) hadde tilhørt Tyrkia, ble nå i hovedsak delt mellom Serbia og Hellas. Bulgaria fikk en del av Thrakia og dermed adgang til Egeerhavet, men måtte selv avstå Sør-Dobrudsja til Romania. Hellas overtok en rekke øyer i Egeerhavet.