Freden mellom Romania og sentralmaktene 7. mai 1918, da Romania måtte innrømme de foreløpige seierherrer (Tyskland, Østerrike-Ungarn, Bulgaria og Tyrkia) store økonomiske fordeler med hensyn til landbruk, oljeindustri osv., avstå Dobrudsja til Bulgaria og gå med på grensekorreksjoner i Karpatene (5600 km2 tapt). Denne fredstraktaten ble annullert i og med at Romania på ny erklærte krig 10. nov. og sentralmaktene led definitivt nederlag.