Octavian Goga, rumensk politiker og forfatter. Han var statsråd flere ganger etter den første verdenskrig, en av lederne for det nasjonal-kristne partiet fra 1935, og statsminister desember 1937–februar 1938. I sine dikt, skrevet på et arkaiserende språk med mange dialektuttrykk, protesterte han mot ungarernes undertrykkelse av rumenerne i Transilvania (Dikt, 1905), lovpriste landsbyen og dens tradisjoner (Jorden kaller oss, 1909), og beskrev livet i byen som en forvisning (I skyggen av murene, 1913). Hans mest kjente skuespill, Herr notar (1914), har som tema sosial og nasjonal uro.