Monometallisme, pengesystem hvor et lands hovedmynt er basert på ett metall, f.eks. gull. Motsatt: bimetallisme. Se myntfot.