Myntherre er den personen eller myndigheten som står bak utgivelsen av en mynt, for eksempel kongen eller presidenten i et land.