Demonetisere, (av de- og lat. 'mynt'), oppheve et myntmetalls egenskap som lovlig betalingsmiddel, f.eks. ved å smelte ned mynt.