Gjeldende mynt, at en mynt eller seddel er lovlig betalingsmiddel innenfor en stat eller monitært område.