Differansen mellom hva det koster å produsere en mynt eller seddel og det den selges for på det åpne marked.