Sjetong, opprinnelig et myntlignende metallstykke som ble brukt som regnepenger. Franske og tyske sjetonger fra senmiddelalderen er funnet i Norge. Senere er sjetonger laget både av metall, ben og perlemor til spillepenger.