Landskapsarkitektur

Landskapsarkitektur er planlegging, utforming og forvaltning av landskapet med sikte på ulike former for bruk og utnyttelse, men med et overordnet mål å opprettholde livsmiljø, produktivitet og estetiske kvaliteter i landskapet. Landskapsarkitektur spenner over et vidt spektrum av arbeidsoppgaver. Disse veksler i målestokk fra utforming av mindre hager og uterom mellom bygninger, utemiljø i boligområder, grøntanlegg ved skoler og andre institusjoner, større parker og friområder og oversiktsplaner for grøntområder i bysamfunn til landskapsbehandling ved store inngrep som veianlegg, industri- og kraftutbygging og overordnede landskapsplaner for større områder og regioner. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Landskapsarkitektur

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt