Landskapsarkitektur, omhandler strategisk planlegging, kreativ utforming og ansvarlig forvaltning av landskapet med mål om å muliggjøre ulike bruks- og utnyttelsesformer. Det overordnede formålet er å sikre bevaring av det økologiske miljøet, opprettholde produktiviteten og ivareta estetiske kvaliteter i det aktuelle landskapet. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Landskapsarkitektur

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel