IFLA, forbund av nasjonale landskapsarkitektorganisasjoner. Stiftet 1948 i Cambridge, Storbritannia. Har (1996) medlemmer i ca. 60 land og er spesielt engasjert i fremme av landskapsplanlegging i utviklingsland. IFLA er tilknyttet UNESCO.