Landskapsplanlegging, planlegging med sikte på å oppnå balanse mellom utnyttelse og vern av resursene i landskapet. Utgangspunktet er en landskapsanalyse som omfatter studier av naturgitte forhold som berggrunn og jordbunn, hydrologi, klima, vegetasjon og økologiske sammenhenger, av arealbruk og kulturskapte forhold, samt av estetiske kvaliteter og opplevelsesverdier i landskapet. Formålet med landskapsplanlegging er å klarlegge: vanskeligheter og hindringer for planlagt bruk (fysiografiske hindringer), hvilke bruksformer det aktuelle område er egnet for og eventuelle konflikter mellom ulike bruksinteresser, verneverdier av ulike slag og konflikter mellom verne- og bruksinteresser, samt økologiske konsekvenser av utbygging og andre inngrep i området.

Landskapsplanlegging er i stor utstrekning en tverrfaglig oppgave som kaller på innsats fra flere disipliner. Avgjørende betydning for utviklingen av landskapsplanlegging i senere år har arbeidene til landskapsarkitekten Ian McHarg ved University of Pennsylvania. Utviklingen av landskapsplanleggingens metodikk har i særlig grad foregått i Tyskland og USA. Ved kompliserte landskapsanalyser nyttes det i stor utstrekning datateknikk.

Nå skilles det gjerne mellom landskapsplanlegging i byområder (urban landskapsplanlegging) og landskapsplanlegging på landsbygda. En særskilt gren av landskapsplanlegging omfatter landskapsbehandling ved store tekniske inngrep og gjenreising av landskap som er ødelagt av store miljøforstyrrelser som f.eks. erosjon og avskoging.

Norsk planleggingslovgivning har ingen generelle bestemmelser som påbyr landskapsanalyser eller landskapsplanlegging. I senere år er det imidlertid blitt gjort til dels omfattende landskapsanalyser i forbindelse med enkelte kommuners generalplaner. Det er gjort en meget betydelig innsats i landskapsplanlegging i forbindelse med vannkraftutbygging i de siste 30–40 år.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.