Sven Hansen, dansk landskapsarkitekt. Professor i landskaps- og hagekunst ved Arkitektskolen i Århus 1976–80. Hans mange betydningsfulle prosjekter for boligområder, parker og offentlige anlegg i Danmark er preget av fast og bevisst terrengmodellering og stor bruk av naturstein, vann og vegetasjon som kunstneriske virkemidler. Som eksempler på hans arbeider kan nevnes amtssykehuset i Glostrup og parkanlegg ved Musikkhuset og Radio/TV-huset i Århus.