Nygårdsparken, offentlig park i Bergen, Hordaland, Nygård. Anlagt av et privat parkselskap 1882–85 og formelt overtatt av kommunen 1947. Parken er kjent for sine idylliske vannpartier og for frodig vegetasjon med mange fremmede treslag.