Carl Theodor Sørensen, dansk landskapsarkitekt. 1954–63 professor i hagekunst ved Kunstakademiets arkitektskole, København. Gjennom sin virksomhet som landskapsarkitekt fikk han en avgjørende innflytelse på hagekunstens utvikling i Danmark i moderne tid, og hans undervisnings- og skribentvirksomhet har hatt stor betydning for landskapsarkitekturen i hele Norden. Av hans skrifter kan nevnes Parkpolitik i sogn og købstad (1931), Europas havekunst (1959) og Haver, Tanker og arbejder (1975).