Terrasse (i terrenget), berghylle (betydning som skyldes påvirkning fra svensk).