Bobolihagen, it. Giardino di Boboli, slottshage ved Palazzo Pitti i Firenze, anlagt i siste halvdel av 1500-tallet og første del av 1600-tallet for storhertug Cosimo 1 og hans etterfølgere. Typisk for senrenessansens hagestil er den amfiteaterformede festplass og de naturalistiske grotteanlegg.