Italiensk hagestil, hagestil som utviklet seg i Italia under renessansen på 1400–1500-tallet. Den er karakterisert ved oppbygging i terrasser og inndeling i kunstferdige, geometrisk formede avdelinger med rikt innslag av vannkunst, skulptur og vintergrønn vegetasjon. Den har særlig i England på 1800-tallet vært imitert i form av dekorative, geometriske flatemønstre med et rikt sortiment av eksotisk plantemateriale. Se hagekunst.