Romobservatorium er bemannede eller ubemannede romfartøy eller satellitter sendt ut i verdensrommet, for eksempel i bane rundt Jorden, som er utstyrt med instrumenter for astronomiske og geofysiske undersøkelser.. Hele artikkelen