Compton Gamma Ray Observatory, stort og forholdsvis tungt (masse ca. 17 tonn) amerikansk romobservatorium utstyrt med fire instrumenter for registrering av gammastråle-kilder. Skutt opp med romfergen Atlantis 5. april 1991 under betegnelsen Gamma Ray Observatory, utplassert 7. april 1991. En rekke interessante målinger av bl.a. høyenergi-gammastråleutbrudd ble foretatt. Ødelagt med hensikt i en styrt nedfart 4. juni 2000 fordi styringssystemet begynte å svikte.