MMT, en reflektor av helt ny konstruksjon ved Fred Lawrence Whipple Observatory i USA. Teleskopet, som ble tatt i bruk 1980, består av seks identiske speil med diameter 1,8 m, som er ordnet symmetrisk om en sentral akse. Det har en lyssamlende evne som et enkelt speil med diameter 4,5 m og er derfor det tredje største teleskop i verden. I 1988 startet et prosjekt for å bygge om MMT til et teleskop med ett speil på 6,5 m diameter (ferdig 1997).