Periferienhet er en utstyrsenhet tilkoblet en datamaskin, vanligvis for inn- og utmating av data.Vanlige inn-enheter er tastatur, mus og skanner, mens de vanligste ut-enhetene er dataskjerm og skriver. Andre typiske periferienheter er skanner, kamera, mobiltelefon, høyttalere, mikrofon, headset, adaptere for ulike former for kommunikasjon (for eksempel for TV eller trådløst nettverk), samt lagringsenheter som minnepinner, minnekort og eksterne harddisker.. Hele artikkelen