Tastatur, enhet for manuell inntasting av data i en datamaskin.