Nettverksskriver, skriver spesielt konstruert for bruk i lokale datanett; typisk for slike skrivere er høy utskriftshastighet, stor fleksibilitet i papirvalg og utmating, samt muligheter for direkte høyhastighetstilkobling til nettverket.