Periferienhet, utstyrsenhet tilkoblet en datamaskin, vanligvis for inn- og utmating av data. Typiske periferienheter er skriver, skanner, stillkamera, videokamera, mobiltelefon, høyttalere, mikrofon, headset, adaptere for ulike former for kommunikasjon (for eksempel USB-adaptere for TV eller trådløst nettverk), samt lagringsenheter som minnepinner, minnekort, harddisker, og lesere og brennere for CD- og DVD-plater.