Alfanumerisk skjerm, tegn-basert dataskjerm som bare kan gjengi tegn og ikke bilder (i motsetning til en grafisk skjerm).