Plotter, også kalt kurve- eller grafskriver, utskriftsenhet for datamaskiner, spesielt innrettet med tanke på vektorgrafikk, som i konstruksjonstegninger. Etter hvert som skriverteknologien, spesielt når det gjelder blekkskrivere, utviklet seg til å omfatte farger og papir i store formater, ble tradisjonelle plottere med sine atskilte penner (en for hver farge) henvist til helt spesielle nisjeanvendelser.