Tynn klient, betegnelse både på datamaskin eller terminal som leverer datatjenester med moderate krav til maskinvare, og på klientprogram som kan kjøres med minimale lokale maskinressurser fordi det gjør nytte av sentrale maskin- og programressurser over et nettverk. En maskin som er en tynn klient må nødvendigvis også kjøre tynne klientapplikasjoner. En tynn programvareklient kjøres som regel gjennom en nettleser, og vil ofte fungere på alle slags maskinvare, både datamaskiner og for eksempel avanserte mobiltelefoner. I klient/tjener-systemer finnes også løsninger med såkalt fet klient, det vil si en egen, forholdsvis stor applikasjon, som må kjøres på en datamaskin. Tynne klienter brukes gjerne der det er mulig, fordi de ikke krever lokal oppgradering hver gang man endrer klienten, og derfor er langt rimeligere i drift. Etter hvert som lagerteknologien har utviklet seg til å gi høyere ytelse til lavere pris, har denne arbeidsmåten blitt mindre aktuell.