Lyspenn, innenhet for datamaskiner. Den tillater brukeren å velge et punkt på skjermen bare ved å peke på det. En lysfølsom sensor i pennen registrerer da om den peker på et lyst eller mørkt punkt på skjermen, og registreringen kan brukes til å beregne nokså nøyaktig hvor på skjermen lyspennen peker. Ved at peking på bestemte felter på skjermen er knyttet til utføring av bestemte kommandoer, kan dette utnyttes til å styre forskjellige programvarer.