Inngang, ofte brukt i samme betydning som grensesnitt, dvs. den fysiske og logiske sammenkoblingen av to utstyrsenheter i et datamaskinsystem.