Et offentlig utvalg er en gruppe personer med kjennskap til et saksområde, som er utpekt av myndighetene til å vurdere bestemte spørsmål nærmere. Slike utvalg består ofte av forskere og andre fagfolk, eller representanter for interesseorganisasjoner. Mange offentlige utvalg utnevnes av regjeringen for å utarbeide en utredning i serien Norges offentlige utredninger (NOU) , eller andre typer rapporter, innstillinger, evalueringer. Hele artikkelen