Brochmann-utvalget var et utvalg utnevnt av Stoltenberg II-regjeringen, og hadde som formål å kartlegge konsekvensene av økt migrasjon og internasjonal mobilitet for den norske velferdsmodellen

Utvalgets mandat var å gi en oppdatert beskrivelse av hvilke rettigheter inn- og utvandrere har til de universelle velferdsordningene: inntektssikring ved sykdom, arbeidsledighet, uførhet, alderdom, overføringer til barnefamilier med mer.

Utvalget skulle videre beskrive rettighetene til andre universelle velferdsordninger, som opplæring og helse- og omsorg, for å sette arbeidet inn i en helhetlig ramme.

Utvalget la en bred forståelse av migrasjon og inn- og utvandring til grunn i arbeidet, noe som innebar at både personer med opphold på EØS-grunnlag, asylsøkere og personer uten lovlig opphold ble omfattet av utvalgets vurderinger. Utvalget ble spesifikt bedt om å vurdere følgende forhold:

  • Hvorvidt de universelle velferdsordningene sammen med de spesifikke integreringsvirkemidlene støtter opp under målene om høyest mulig yrkesdeltagelse.
  • Hvilken betydning økt mobilitet har for forholdet mellom velferdsproduksjon og velferdskonsum.
  • Hvorvidt et større etnisk og kulturelt mangfold kan antas å påvirke synet på, og bruken av, dagens velferdsordninger.
  • Hvordan økt innvandring kan påvirke lønnsdannelsen, utstøting fra arbeidslivet og omfanget av uformell sektor. 
  • Hvorvidt ordningene for opptjening av rettigheter, eksport av ytelser med mer, er bærekraftige i en situasjon med langt høyere migrasjon enn i dag.
  • Hvilke administrative og andre utfordringer økt migrasjon reiser. 

Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 6. mai 2009. Den endelige rapporten, NOU 2011: 7 "Velferd og migrasjon - Den norske modellens framtid" ble avgitt til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 10. mai 2011. 

Utvalget fikk oppnevnt eget sekretariat og kunne ved behov be om faglige innspill og støtte underveis, fra blant annet ressurs- og kompetansemiljøer og berørte myndigheter. 

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.