Brochmann-utvalget var et utvalg utnevnt av Stoltenberg II-regjeringen, og hadde som formål å kartlegge konsekvensene av økt migrasjon og internasjonal mobilitet for den norske velferdsmodellen

Utvalgets mandat var å gi en oppdatert beskrivelse av hvilke rettigheter inn- og utvandrere har til de universelle velferdsordningene: inntektssikring ved sykdom, arbeidsledighet, uførhet, alderdom, overføringer til barnefamilier med mer.

Utvalget skulle videre beskrive rettighetene til andre universelle velferdsordninger, som opplæring og helse- og omsorg, for å sette arbeidet inn i en helhetlig ramme.

Utvalget la en bred forståelse av migrasjon og inn- og utvandring til grunn i arbeidet, noe som innebar at både personer med opphold på EØS-grunnlag, asylsøkere og personer uten lovlig opphold ble omfattet av utvalgets vurderinger. Utvalget ble spesifikt bedt om å vurdere følgende forhold:

  • Hvorvidt de universelle velferdsordningene sammen med de spesifikke integreringsvirkemidlene støtter opp under målene om høyest mulig yrkesdeltagelse.
  • Hvilken betydning økt mobilitet har for forholdet mellom velferdsproduksjon og velferdskonsum.
  • Hvorvidt et større etnisk og kulturelt mangfold kan antas å påvirke synet på, og bruken av, dagens velferdsordninger.
  • Hvordan økt innvandring kan påvirke lønnsdannelsen, utstøting fra arbeidslivet og omfanget av uformell sektor. 
  • Hvorvidt ordningene for opptjening av rettigheter, eksport av ytelser med mer, er bærekraftige i en situasjon med langt høyere migrasjon enn i dag.
  • Hvilke administrative og andre utfordringer økt migrasjon reiser. 

Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 6. mai 2009. Den endelige rapporten, NOU 2011: 7 "Velferd og migrasjon - Den norske modellens framtid" ble avgitt til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 10. mai 2011. 

Utvalget fikk oppnevnt eget sekretariat og kunne ved behov be om faglige innspill og støtte underveis, fra blant annet ressurs- og kompetansemiljøer og berørte myndigheter. 

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.