Stålsett-utvalget var et utvalg oppnevnt av Stoltenberg II-regjeringen, og hadde som formål å gjennomgå statens tros- og livssynspolitikk og fremme forslag som kunne bidra til å skape en mer helhetlig politikk på nevnte felt.

Utvalget skulle ta utgangspunkt i at statens fremste oppgave i tros- og livssynspolitikken er å sikre og beskytte tros- og livssynsfriheten, slik denne er forankret i internasjonale konvensjoner og nasjonal rett.

Utvalget ble satt til å blant annet vurdere følgende: 

  • ordninger for tilskudd, registrering av trossamfunn og offentligrettslige funksjoner i tros- og livssynssamfunn basert på at staten skal ha en aktivt støttende holdning. Utvalget skulle i tillegg komme med forslag til endringer, med dagens finansieringsordning for Den norske kirke som premiss, og drøfte vilkårene for økonomisk støtte til ulike tros- og livssynssamfunn. 
  • om ordningen med registrering av trossamfunn burde opprettholdes, og hvis så, om skillet mellom registrerte og uregistrerte trossamfunn burde videreføres.
  • behovet for samordning av lov- og regelverk og forvaltning på ulike samfunnsområder for å sikre en mer helhetlig tros- og livssynspolitikk, og foreslå tiltak som sikret bedre samordning. 
  • hvilken plass religion og livssyn burde ha i ulike offentlige institusjoner, angående hensyn til religiøs og livssynsmessig betjening, tilgang til bønne- og seremonirom, krav til mat, klesdrakt osv.
  • hvordan tros- og livssynspolitikken påvirker integreringen. Utvalget skulle også vurdere konsekvensene av de finansieringsordningene som berører tros- og livssynssamfunn for deltakelsen på samfunnets fellesarenaer.
  • drøfte tros- og livssynspolitikk i de andre nordiske landene og et utvalg av land det falt naturlig å sammenligne Norge med.

Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon den 25. juni 2010, og la frem sin endelige utredning for Kulturdepartementet, NOU 2013: 1 "Det livsåpne samfunn - En helhetlig tros- og livssynspolitikk", 7. januar 2013. 

Utvalget har hatt følgende medlemssammensetning:

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.