Stålsett-utvalget

Artikkelstart

Stålsett-utvalget var et utvalg oppnevnt av Stoltenberg II-regjeringen, og hadde som formål å gjennomgå statens tros- og livssynspolitikk og fremme forslag som kunne bidra til å skape en mer helhetlig politikk på nevnte felt.

Utvalget skulle ta utgangspunkt i at statens fremste oppgave i tros- og livssynspolitikken er å sikre og beskytte tros- og livssynsfriheten, slik denne er forankret i internasjonale konvensjoner og nasjonal rett.

Utvalget ble satt til å blant annet vurdere følgende:

  • ordninger for tilskudd, registrering av trossamfunn og offentligrettslige funksjoner i tros- og livssynssamfunn basert på at staten skal ha en aktivt støttende holdning. Utvalget skulle i tillegg komme med forslag til endringer, med dagens finansieringsordning for Den norske kirke som premiss, og drøfte vilkårene for økonomisk støtte til ulike tros- og livssynssamfunn.
  • om ordningen med registrering av trossamfunn burde opprettholdes, og hvis så, om skillet mellom registrerte og uregistrerte trossamfunn burde videreføres.
  • behovet for samordning av lov- og regelverk og forvaltning på ulike samfunnsområder for å sikre en mer helhetlig tros- og livssynspolitikk, og foreslå tiltak som sikret bedre samordning.
  • hvilken plass religion og livssyn burde ha i ulike offentlige institusjoner, angående hensyn til religiøs og livssynsmessig betjening, tilgang til bønne- og seremonirom, krav til mat, klesdrakt osv.
  • hvordan tros- og livssynspolitikken påvirker integreringen. Utvalget skulle også vurdere konsekvensene av de finansieringsordningene som berører tros- og livssynssamfunn for deltakelsen på samfunnets fellesarenaer.
  • drøfte tros- og livssynspolitikk i de andre nordiske landene og et utvalg av land det falt naturlig å sammenligne Norge med.

Historikk og utredning

Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon den 25. juni 2010, og la frem sin endelige utredning for Kulturdepartementet, NOU 2013: 1 "Det livsåpne samfunn – En helhetlig tros- og livssynspolitikk", 7. januar 2013.

Utredningen presenterte åtte grunnleggende premisser for tros- og livssynspolitikken. Disse la til grunn noen fundamentale rettigheter rundt trosfrihet, likebehandling og rett til å ikke bli krenket for sin tro.

Men utvalget fremmet også forslag om en aktiv statlig støtte til tros- og livssynsaktiviteter i samfunnet. Denne støtten skulle bidra til både økonomiske, juridiske og institusjonelle rammer som muliggjør slike aktiviteter.

I tillegg formulerte utvalget et prinsipp om at «Organisert tros- og livssynsutøvelse som mottar statlig støtte, må forventes å vise vilje til åpenhet og vise annen tros- og livssynsutøvelse den samme respekt som en selv forventer og nyter godt av.»

Medlemmer

Utvalget har hatt følgende medlemssammensetning:

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg