Tomm Kristiansen er debattleder under Arendalsuka 2013
Arendalsuka 2013: Debatt om det livssynsåpne samfunnet i lys av Stålsettutvalgets rapport. Tomm Kristiansen er debattleder. Fra venstre: Sturla Stålsett, utvalgsleder og prest i Kirkens Bymisjon, biskop Atle Sommerfeldt, stortingsrepresentant for KrF, Dagrun Eriksen og nonne og leder av Norges Kristne råd, Else-Britt Nilsen.

Stålsett-utvalget var et utvalg oppnevnt av Stoltenberg II-regjeringen, og hadde som formål å gjennomgå statens tros- og livssynspolitikk og fremme forslag som kunne bidra til å skape en mer helhetlig politikk på nevnte felt.

Utvalget skulle ta utgangspunkt i at statens fremste oppgave i tros- og livssynspolitikken er å sikre og beskytte tros- og livssynsfriheten, slik denne er forankret i internasjonale konvensjoner og nasjonal rett.

Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon den 25. juni 2010, og la frem sin endelige utredning for Kulturdepartementet, NOU 2013: 1 «Det livssynsåpne samfunn – En helhetlig tros- og livssynspolitikk», 7. januar 2013.

Utredningen presenterte åtte grunnleggende premisser for tros- og livssynspolitikken. Disse la til grunn noen fundamentale rettigheter rundt trosfrihet, likebehandling og rett til å ikke bli krenket for sin tro.

Et av prinsippene utvalget formulerte var at «Organisert tros- og livssynsutøvelse som mottar statlig støtte, må forventes å vise vilje til åpenhet og vise annen tros- og livssynsutøvelse den samme respekt som en selv forventer og nyter godt av.»

Utvalget fremmet også forslag om en aktiv statlig støtte til tros- og livssynsaktiviteter i samfunnet. Denne støtten skulle bidra til både økonomiske, juridiske og institusjonelle rammer som muliggjør slike aktiviteter.

Utvalgets rapport lå til grunn for Stortingets vedtak av Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) i 2020. Loven ble en viktig del av en lang og omfattende prosess som innebar et skille mellom stat og kirke.

Utvalget ble ledet av Sturla J. Stålsett.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg