Forbrukerklageutvalget

Artikkelstart

Forbrukerklageutvalget er et statlig, domstollignende organ som har som hovedoppgave å avgjøre tvister i forbrukersaker som gjelder kjøp av varer, håndverkertjenester og saker om angrerett.

Faktaboks

Også kjent som
Før mars 2017 het dette organet Forbrukertvistutvalget (FTU)

Før en sak kan avgjøres av Forbrukerklageutvalget, må den ha vært til behandling hos Forbrukerrådet.

Utvalgets virksomhet reguleres av forbrukerklageloven og en egen forskrift om Forbrukerklageutvalget gir betydelige føringer for utvalgets virksomhet.

Sammensetning

Utvalgets medlemmer er oppnevnt av Barne- og likestillingsdepartementet. For tiden (desember 2018) består utvalget av én leder, fem nestledere og ellers like mange medlemmer med særlig innsikt i forbrukernes og de næringsdrivendes interesser.

Den enkelte klagesaken avgjøres som regel av et utvalg på tre medlemmer: leder eller nestleder, ett medlem som har særlig innsikt i forbrukernes interesser og ett medlem som har særlig innsikt i næringsdrivendes interesser. Prinsipielle klagesaker kan imidlertid avgjøres av et utvalg på fem medlemmer. Avvisningsvedtak, vedtak om retting og vedtak om å avslå begjæring om gjenåpning av klagesak kan treffes av lederen eller nestlederen alene.

Vedtak

Forbrukerklageutvalget fatter sine vedtak på grunnlag av sakens dokumenter, med andre ord ved skriftlig behandling. Er man uenig i vedtaket, kan saken bringes inn for tingretten innen en frist på 4 uker. Gjøres ikke dette, blir vedtaket rettskraftig og har da tvangskraft.

Til å bistå seg i forberedelsen av de enkelte klagesakene har Forbrukerklageutvalget et sekretariat.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg