Tormod Hermansen

Hermansen-utvalget ble ledet av Tormod Hermansen.

Av /NTB Scanpix ※.

Hermansen-utvalget er navnet på en norsk offentlig utredning (NOU) nedsatt i 1987 under ledelse av Tormod Hermansen med offisielt navn «NOU 1989:5 En bedre organisert stat». Utredningen tok sikte på å besvare spørsmålet om statens virksomhet kunne organiseres bedre; et spørsmål de besvarte positivt.

Utredningen ble i 2014 kåret av Morgenbladet til Norges beste offentlige utredning noensinne.

Bakgrunnen for utvalgets nedsettelse i 1987 var blant annet intern misnøye i statsadministrasjonen med hvordan statlige institusjoner, etater og bedrifter var organisert og ble styrt på.

Utvalgets svar på hvordan staten kunne organiseres på en bedre måte var at staten måtte velge mellom organisasjons- og tilknytningsformer på en mer bevisst og systematisk måte enn det som hadde vært vanlig. I tillegg ble det anbefalt at en burde velge organisasjonsformer som var tilpasset de enkelte virksomheters karakter og styringsbehovet til øverste politiske myndighet.

Utvalget tok særlig til orde for å rydde opp i rigide og detaljstyrende rettslige organisasjonsformer, og forbindes ofte med å ha tatt til orde for mer aktiv målstyring, resultatoppfølging og resultatrevisjon, altså New Public Management.

Reformer

Utredningen bidro særlig til å legge grunnlaget for en rekke reformer med sikte på liberalisering og deregulering av blant annet energi-, tele-, og postsektorene.

En av de første store reformene som ble gjennomført var i det norske elektrisitetsmarkedet som ble liberalisert ved den nye energiloven fra 1990. Hovedgrunnen til el-markedsreformene var at det eksisterende markedet fungerte dårlig og medførte store kostnader.

Etter reformen i elektrisitetsmarkedet fulgte en rekke lignende reformer. I 1995 ble Telenor etablert og Televerket ble omdannet fra direktorat til statsforetak. Samme år ble Statens kornforretning omgjort grunnet WTO-regler.

I 1996 ble Postverket omdannet til Posten BA og NSB gjennomgikk en større omorganisering. Eierskap og drift ble lagt til den da nyopprettede offentlig etaten Jernbaneverket, mens den operative togdriften ble organisert i nye NSB som et statlig særlovselskap, som ble omgjort til aksjeselskap i 2002.

I 2000 ble Luftfartsdirektoratet skilt opp i Luftfartstilsynet og Luftfartsverket, som fra 2003 ble omgjort til Avinor AS.

Ble det en bedre organisert stat?

25 år etter Hermansen-utvalget leverte sin innstilling tok Tormod Hermansen og Inger Marie Stigen, i artikkelen Ble det en bedre organisert stat?, sikte på å besvare spørsmålet om det faktisk har blitt en bedre organisert stat.

Artikkelen konkluderer med at det ikke er så sikkert at vi i dag har en bedre organisert og styrt stat enn vi hadde tidligere, men at vi på mange måter har en annerledes organisert stat enn det vi hadde for bare 20 – 25 år siden, og at uten de mange endringene som har blitt gjennomført hadde staten utvilsomt vært både dårligere styrt og dårligere organisert.

Videre stilles det spørsmål ved om man burde sette ned et nytt forvaltningspolitisk utvalg, med et mandat som ikke bare burde omfatte den sentrale forvaltningen, men alle de organisasjonsformene politikken og samfunnsstyringen kanaliseres gjennom.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg