Samerettsutvalget, statlig oppnevnt utvalg med oppdrag om å avklare den norske stats forhold til samisk kultur og rettsstilling.

Utvalget ble ble oppnevnt 10. oktober 1980, som en direkte følge av striden om vannkraftutbyggingen i Alta-Kautokeino i 1979, den såkalte Alta-saken

Samerettsutvalget avgav sin første delutredning, Samenes rettsstilling, i 1984 (NOU 1984:18). Denne utredningen var grunnlaget for sameloven, og opprettelsen av et eget folkevalgt organ, Sametinget, og til en ny bestemmelse om den samiske folkegruppe i Grunnloven, kalt sameparagrafen. Bestemmelsen sto først i Grunnlovens § 110a og ble flyttet til § 108 i forbindelse med grunnlovsrevisjonen i 2004.

Samerettsutvalget avgav sin andre delutredning, Naturgrunnlaget for samisk kultur i 1997 (NOU 1997:4). Denne utredningen omfatter bruk og forvaltning av grunn og natur i Finnmark og forslag til regler for vern mot inngrep i samiske bruksområder også ellers i landet. Dette arbeidet dannet grunnlaget for Finnmarksloven av 2005.

Samerettsutvalget ble gjenoppnevnt i 2001. Det kom med en utredning om rett til og bruk av land og vann i samiske områder sør for Finnmark fylke, kalt Den nye sameretten (NOU 2007:13)

Samerettsutvalget ble nedsatt som en direkte følge av striden om vannkraftutbyggingen i Alta-Kautokeino i 1979. Striden utløste et behov for å avklare statens forhold til samisk kultur og rettsstilling. Som følge av Alta-striden var rettsforholdene knyttet til land og vann sentralt. Etter initiativ fra de samiske organisasjonene ble utvalget bedt av regjeringen om å legge frem en egen utredning om grunnlovsfesting av samenes status og om et samisk folkevalgt organ. Etter hvert fikk utvalget en viktig oppgave med å avklare rettsforholdene i Finnmark og virkemidler for vern av naturgrunnlaget for samisk kultur. Uvissheten om dette berørte alle i Finnmark, og nye konflikter om inngrep i tradisjonelle samiske bruksområder meldte seg stadig, med påfølgende krav om en rettslig avklaring. Samerettsutvalgets mangeårige arbeid endte opp i dagens Finnmarkslov.

Se også samer (Samisk politikk og samfunnsliv).

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.