Produktivitetskommisjonen

Produktivitetskommisjonen ble oppnevnt av Solberg-regjeringen 7. februar 2014 med det formål å kartlegge årsakene til svakere produktivitetsvekst og fremme konkrete forslag som kan styrke produktiviteten og vekstevnen i norsk økonomi.

Professor Jørn Rattsø er leder av kommisjonen.

Kommisjonen har også et sekretariat som ledes av avdelingsdirektør Erik Storm i Finansdepartementet. Sekretariatet har deltakere fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet. I tillegg er Erling Holmøy fra Statistisk sentralbyrå knyttet til sekretariatet i en deltidsstilling.

Arbeidets to faser

Produktivitetskommisjonens arbeid er delt i to faser. I første fase skal kommisjonen kartlegge og analysere årsakene til den svakere produktivitetsutviklingen i årene etter 2005.

Kommisjonen skal også identifisere områder der utfordringene for effektiv produksjon er særlig store, både i privat og offentlig sektor.

Produktivitetskommisjonens første rapport leveres tirsdag 10. februar 2015 etter at første fase er gjennomgått. Etter dette kan Finansdepartementet presisere kommisjonens mandat, og kommisjonen gis deretter en tidsfrist på ett år for andre fase av arbeidet.

I andre fase legges det opp til at kommisjonen konsentrerer seg om et utvalg av problemstillinger og foreslår tiltak som kan øke produktiviteten. I henhold til mandatet oppfordres kommisjonen til løpende å komme med anbefalinger og forslag til tiltak så snart arbeidet gir grunnlag for dette, for at tiltak skal kunne settes i gang raskt.

Erfaringer fra andre land

Kommisjonens mandat presiserer at kommisjonen skal trekke på erfaringer fra produktivitetskommisjoner i andre land, blant annet Danmark, Australia og New Zealand.

Kommisjonen bes også om å trekke inn studier som sammenligner vekstevnen mellom land, herunder OECDs Going for Growth, Verdensbankens Doing Business-indikator og andre studier hvor det er laget indikatorsett som sammenligner konkurranseforhold mellom land.

I løpet av kommisjonens arbeid har det blitt arrangert seminarer og møter der representanter for aktuelle næringer, offentlige virksomheter og arbeidslivets organisasjoner har blitt invitert sammen med forskere og andre.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg