Det tekniske beregningsutvalg

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU), utvalg som særlig har betydning i forbindelse med lønnsoppgjørene. Utvalget skal legge frem det best mulige, faktiske tallmessige bakgrunnsmaterialet, og presentere det i en slik form at uenighet mellom arbeidslivets parter om faktiske økonomiske forhold kan unngås så langt som mulig. Utvalget kan blant annet utarbeide prisprognoser og kan også klargjøre det tallmessige grunnlagsmateriale for spesielle inntektspolitiske spørsmål.

Faktaboks

uttale:
tˈekniske beregningsutvalg

Teknisk beregningsutvalg oppnevnes av Arbeids- og sosialdepartementet med hjemmel i kongelig resolusjon fra 1. november 1985. Utvalget ble oppnevnt første gang 1967, men hadde en forløper i Utredningsutvalget for inntektsoppgjørene 1966.

Utvalget er siden 1969 gjengoppnevnt for en periode på 4 år om gangen, siste gangen i oktober 2011. Utvalget ble da utnevnt for en ny periode inntil 30. september 2015 med følgende mandat:

  • Utvalget skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås.
  • Utvalget skal, når departementet ber om det, kunne klargjøre det tallmessige grunnlagsmateriale for spesielle inntekts­politiske spørsmål.
  • Utvalget skal legge fram oppsummeringsrapporter etter inntektsoppgjør.
  • Utvalgets utredninger avgis til Arbeids- og sosialdepartementet.

Sammensetning

Utvalget har en nøytral leder, i praksis fra Statistisk Sentralbyrå. I utvalget sitter for øvrig representanter for:

Se også Kontaktutvalget.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg