Sjømatindustriutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. mars 2013. Utvalget ble ledet av professor Ragnar Tveterås og fikk følgende oppgaver:

Faktaboks

Også kjent som

NOU 2014: 16 Sjømatindustrien — Utredning av sjømatindustriens rammevilkår

  • Gjennomgå mulighetene for en konkurransedyktig sjømatindustri i Norge, både innenfor bearbeiding og salg.
  • Se på særlige utfordringer eller hindringer for økt lønnsomhet og verdiskaping i sjømatindustrien i Norge, både næringsspesifikke og generelle.
  • Foreslå tiltak for sjømatindustrien som kan bidra til at fiskeressursene anvendes på en måte som bidrar til høyest mulig verdiskaping gjennom hele verdikjeden.
  • Foreta en vurdering av regionale virkninger.

Utvalget avga sin innstilling, NOU 2014:16 Sjømatindustrien – Utredning av sjømatindustriens rammevilkår, til Nærings- og fiskeridepartementet 16. desember 2014. I innstillingen foreslås en rekke omfattende endringer i norsk fiskerilovgivning og fiskeripolitikk. Noen vesentlige forslag er:

  • Opphevelse av kravet i deltakerloven § 6 om at man må ha drevet ervervsmessig fiske på eller med norsk fartøy i minst tre av de siste fem år for å få ervervstillatelse og dermed kunne eie fartøy som kan benyttes i ervervsmessig fiske (aktivitetskravet). Forslag blant annet om at det åpnes for at sjømatindustribedrifter kan eie fartøy og kvoter.
  • Fri fartøyutforming og større fleksibilitet hva gjelder arten av fiskereskap som benyttes. Oppmykning av skillet mellom hav- og kystfiske.
  • Ytterligere oppmykning av strukturkvotebegrensningene: Begrensninger i kvotetak per fartøy oppheves.
  • Opphevelse av leverings-/tilbudsplikten, aktivitetsplikten og bearbeidingsplikten. Dette forslaget har etter det utvalget forstår betydelige juridiske og økonomiske utfordringer. Utvalget foreslår derfor også at det nedsettes en kommisjon med juridisk og økonomisk kompetanse som får i mandat å finne samfunnsmessig forsvarlige løsninger på saken som ivaretar aller parter.
  • Omfattende endringer i fiskesalgslagsloven. Flertallet foreslår nøytralt eierskap til fiskesalgslagene med styrer sammensatt for å utvikle markedsplassene i tråd med målene om økt verdiskaping.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg