Fonologi

Fonologi er læren om språklydenes funksjoner, om hvordan de lydene som menneskene kan frembringe gjennom taleorganene, utnyttes i det enkelte språk.Noen språkforskere inkluderer også fonetikk, læren om språklydenes fysiske og fysiologiske egenskaper, i definisjonen av fonologi.I fonologien studerer man de lydlige mønstrene som finnes i forskjellige språk. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Hanne Gram Simonsen

Universitetet i Oslo

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 55 artikler: