Nøytralisering er i språkvitenskapen det at en motsetning, for eksempel mellom to språklyder eller fonemer, er opphevet under visse betingelser. I tysk er for eksempel motsetningen mellom b og p nøytralisert i utlyd, ettersom begge da uttales p.