Vokalisere kan bety å utvikle vokal (eller om det at en konsonant endres til vokal), eller om det å føye vokaltegn til en tekst der vokaler ikke er angitt.