Svarabhakti er det at det utvikler seg en vokal mellom to konsonanter i et ord, slik at det oppstår en ny stavelse. For eksempel har norrønt akr blitt til norsk åker.