Kontraksjon er det at to språklyder trekkes sammen til én. Et eksempel er at det norrøne ordet búandi har blitt til bonde.