James Stuart Moray, skotsk regent, sønn utenfor ekteskap av Jakob 5, halvbror til Maria Stuart. Han var protestant, men ble på tross av dette en ledende mann i Marias regjering, men gikk i landflyktighet etter hennes ekteskap med Darnley 1565. Etter mordet på Rizzio 1566 vendte han hjem og var sannsynligvis med på sammensvergelsen mot Darnley. Moray tvang 1567 Maria til å si fra seg tronen, ble regent for hennes umyndige sønn Jakob 6 og slo 1568 Maria i slaget ved Langside. Etter Marias flukt til England fremla han som anklage mot henne de såkalte kassettbrevene, og han undertrykte de skotske katolikkenes oppstand til fordel for henne. Han ble myrdet av katolikken James Hamilton.